13Kwiecień 2017
Witajcie!!!

Witamy drodzy zlotowicze.
Nastał już ten wyczekiwany moment uruchomienia strony rejestracyjnej. Zaczniemy od kilku kwestii technicznych, rejestracja jest po raz pierwszy w pełni elektroniczna – po wpisaniu wszystkich wymaganych danych, zostaniecie przekierowani na stronę płatności HOMEPAY, celem wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Dla osób nie posiadających konta w banku, będzie możliwość uiszczenia opłaty drogą standardową. Czas maksymalny oczekiwania na dokonanie wpłaty to 14 dni, po tym czasie zarezerwowany numer wraca do puli dostępnych (prosimy o dopilnowanie terminu).

Wszystkie koszty związane z opłatami są w zakładce Rejestracja, po wypełnieniu prawidłowo danych, automat wprowadzi odpowiednią kwotę jaką należy będzie uiścić.

Koszt noclegu w namiocie/campingu wynosi 50 zł za osobę, nie zależnie czy przybywasz na jedną czy cztery nocki. Chcemy Was tą opłatą zmotywować do przyjechania od pierwszego dnia zlotu i zostania do końca, bo to tylko dzięki Wam 14 Ogólnopolski zlot Fiata 126p w Sochaczewie może być wyjątkowy.

Dzieci do 12 roku życia bezpłatnie.

Gdybyście mięli jakieś pytania lub sugestie prosimy o kontakt.

————————————-

Welcome all.
Now it is already awaited moment to start the registration page. We’ll start with a few technical issues, registration is the first fully electronic – after entering all the required data, you will be redirected to the payment page HOMEPAY, in order to pay the registration fee.

For those who do not have a bank account, you will be able to pay the fee via a standard. Maximum time waiting for the payment is 14 days, after which the reserved number returns to the pool of available (please ensure that term).

All costs related charges are in the tab Rejestracja, after filling in the data correctly, the machine will put the appropriate amount that would be payable.

 

The cost of accommodation in a tent / camping is 50 zł per person, no matter whether you come for one or four nights worth. We want you to motivate the cost of coming from the first day of the rally and become the end, because it is only up to you 14 Nationwide rally Fiat 126p in Sochaczew may be unique.

Children under 12 years of age are free.

If you have any questions or suggestions, please contakt us.